Market Ttown Hua Hin
Market Village Hua Hin Youtube
Market Village Hua Hin Twitter
Market Village Hua Hin Facebook

Welcome Back To Market Village

Welcome Back To Market Village

update 30 Nov 2021

Welcome Back แจกแหลก แจกจริง 

เริ่มวันที่ 1 - 7 กันยายน 2564

ช้อปหรือทานอาหารครบ 300 บาท ถ่ายรูปใบเสร็จและส่ง Line Market Village Hua Hin รับทันที E-Coupon ใช้แทนเงินสด 100 บาท โดยแบ่งตามประเภทดังนี้ 

- ช้อปสินค้าโซน Fashion Brands ครบ 300 บาท ขึ้นไปรับ E-Coupon Food Brands ใช้แทนเงินสด 100 บาท 

- ทานอาหาร Food Brands ครบ 300 บาท ขึ้นไปรับ E-Coupon Fashion Brands ใช้แทนเงินสด 100 บาท ไม่สามารถรวมใบเสร็จได้ทุกกรณี จำกัด 1 คน / สิทธิ์ในแต่ละประเภท / วัน และ 500 สิทธิ์ของแต่ละประเภท ตลอดทั้งรายการ


เริ่มรับคูปอง วันที่ 1-7 กันยายน 2564.
สมัครได้ที่ https://lin.ee/oWXRRmXเงื่อนไขรางวัล       

 1. ช้อปสินค้าโซน Fashion Brands ครบ 300 บาท ขึ้นไปรับ E-Coupon Food Brands ใช้แทนเงินสด 100 บาท

 2. ทานอาหาร Food Brands ครบ 300 บาท ขึ้นไปรับ E-Coupon Fashion Brands ใช้แทนเงินสด 100 บาท

 3. ไม่สามารถรวมใบเสร็จได้ทุกกรณี จำกัด กรณี จำกัด 1 คน / สิทธิ์ในแต่ละประเภท / วัน และ 500 สิทธิ์ของแต่ละประเภท ตลอดทั้งรายการ 

4. E-Coupon ไม่สามารถแลกหรือทอนเป็นเงินสดได้ 

5. E-Coupon ใช้แทนเงินสด มูลค่าใบละ 100 บาท สามารถใช้ได้เมื่อมียอดใบเสร็จ 500 บาทขึ้นไป และใช้ได้ครั้งละ 1 ใบต่อใบเสร็จ 

6. E-Coupon สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่เป็นสมาชิกและลูกค้าที่สมัครใหม่จำกัดสิทธิ์การใช้เฉพาะ 500 สิทธิ์แรกของคูปองแต่ละประเภทเท่านั้น 

7. พนักงานบริษัทฯ และพนักงานร้านค้าไม่มีสิทธิ์ร่วมรายการดังกล่าว 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

 9. การตัดสินของผู้จัดงานถือเป็นที่สิ้นสุด
POST COMMENT